BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

ОБЩИНА СВИЩОВ В ПАРТНЬОРСТВО С ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ РЕАЛИЗИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ“

От месец февруари 2022 г. в Детска градина „Васил Левски“ – филиал на ул.“Плевенско шосе“№5 стартираха дейностите по Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, по който детската градина е партньор на Община Свищов. Пет дейности са включени в календара на дейностите по проекта – „Провеждане на групови тренинги с родителите“, „Осигуряване на обща, допълнителна и емоционална подкрепа за децата от етническите малцинства чрез Монтесори занимания“, „Музика-танци-думи“ и „Творческа работилница за културна идентичност“.

Ежемесечно с родителите на децата от всички групи на детската градина се осъществяват срещи с психологът Ася Ванева, които имат за цел да засилят взаимодействието между детската градина и семейството. Темите, включени по проекта се оказаха интересни и предизвикват дискусии, в които родителите показват, че могат да проявяват емпатия и разбират важността на образователната институция – детска градина.

Започна изграждането на Монтесори среда в една от занималните на градината. Назначен е ресурсен учител за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, който провежда Монтесори занимания с децата от всички групи. Предвидено е закупуването на педагогическа литература, Монтесори играчки и оборудване.

Два пъти седмично с децата от всички групи се провеждат занимания по музика. Музикалната подготовка на децата за празниците на жената, Лазаровден, Великден, Гергьовден осъществява госпожа Зорница Петкова. Запознаването с българския фолклор и включването на всички деца, независимо от техния етнос в отбелязването на пролетните празници е мост на признаването, приемането и осъществяването на българските празници. От 33 години насам, през 2022 година в едни месец съвпадат празниците на католическия, християнския и ислямския свят. Децата от подготвителната група на градината бяха запознати с основните ястия и традициите за отбелязване на Лазаровден и Рамазан Байрям. Разбраха, че ние малки и големи, се различаваме по своята религия, но търсим прошка, отваряме сърцата си за доброто и се подкрепяме в болка и в радост. Вълнуващо е да откриеш колко сходна е символиката и обичаите на празниците на различните етноси, а признаването, почитането на всички води до по-голямо уважение и доверие между етносите. За изпълнение на дейност „Музика-танц-думи“ вече са закупени 336 бр. красиви костюми за различни танци и герои от приказки.

В рамките на дейност „Творческа работилница за културна идентичност“ се провеждат занимания с деца и родители. Целта е чрез съвместни дейности да се работи с родители от различен етнически произход за приемане на различието.

Дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ ще продължат до края на месец февруари 2023 г. Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С01.

По информация на ДГ „Васил Левски“

Източник: Вестник Борба

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!