BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Вицепремиерът по климатичните политики Борислав Сандов сезиран за кариерата за варовик в Самоводене

Омбудсманът Диана Ковачева застана зад исканията на живущите в селото, които смятат, че проектът е екологична бомба

ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ПО КЛИМАТИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БОРИСЛАВ САНДОВ ЩЕ ПРОВЕРЯВА ДЕЙСТВИЯТА НА РИОСВ Велико Търново по казуса с изграждането на кариера за добив на варовик в Самоводене. Той е бил сезиран за нередности по случая от омбудсмана Диана Ковачева, която подкрепи местните жители, настояващи находището на подземни природни богатства в селото да не се дава на 35-годишна концесия. Според нейните констатации тревогите на хората в малкото населено място са основателни и следва да се предприеме необходимото, за да се гарантира конституционното им право на здравословна и благоприятна среда и биологично разнообразие. Това е вписано в отговор на Диана Ковачева до Инициативния комитет „Не“ на кариери край Самоводене“, който на свой ред потърси съдействие от нея за решаване на проблема.

В писмото й е посочено, че след като се е запознала с оплакванията, исканията и документите по казуса, е установила в Регистъра на процедурите за оценка на въздействие върху околната среда наличието на две идентични процедури по темата. Едната е с наименование „Добив на строителни материали (варовици) от находище „Пчелата“ , а другата „Добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали варовици, от находище „Пчелата“. Те са подадени съответно през 2016 г. и 2021 г. и имат едни и същи предмет на дейност и параметри. Така на практика двете се застъпват до момента, в който първата не бива прекратена месец след входиране на втората.

„Любопитно е защо първата процедура не е прекратена, както законът изисква, до 60 дни след откриването, а е държана отворена 6 години? Каква е била целта – някой да може да кандидатства, когато си поиска? Констатациите на омбудсмана потвърждават, че инвестиционното намерение е недопустимо“, коментира Ралица Първанова, която е член на Инициативния комитет.

В НАЧАЛОТО НА ДЕКЕМВРИ М.Г. ПРОТИВНИЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ ВНЕСОХА ПОДПИСКА ДО РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, подкрепена от 1527 души, които категорично заявяват, че не са съгласни с концесията. Според местните хора реализирането на проекта ще сложи край на екологичния начин на живот в Самоводене и ще нанесе внушителни безвъзвратни щети върху района. Самото находище е в обхвата на защитена зона от „Натура 2000“. Живущите в малкото населено място изтъкват, че евентуално разработване на кариерата ще даде негативен отпечатък върху земеделската продукция, редките животински видове и т.н., а планираните взривни дейности и ежедневен тежкотоварен трафик ще нарушат инфраструктурата и спокойствието на хората.

Галина ГЕОРГИЕВА

Източник: Вестник Борба

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!