BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Стопанската академия в Свищов създаде собствена система за онлайн квестор при онлайн изпитите

На 26 април и 2 – 3 май иновацията показа отлични резултати

Стопанската академия „Д. А. Ценов” в Свищов развива дистанционните форми на обучение от 1999 г., което изисква нов подход на структуриране и поднасяне на учебния материал. Това означава сериозни и постоянни инвестиции в обучение на преподаватели, разработване на учебни материали, материали за самоподготовка и изпити, канали за синхронна и асинхронна комуникация с обучаемите.

„Изградихме собствена платформа за провеждане на дистанционно обучение (https://dl.uni-svishtov.bg/), базирана на Moodle с интегриран модул за видеоконферентна връзка BigBlueButton. Ще спомена един малко известен факт. Наши колеги са участвали в превода на интерфейса на български език на двете най-популярни софтуерни решения за дистанционно обучение. Главен асистент д-р Ангелин Лалев, преподавател в катедра „Бизнес информатика” и координатор в звено „Дигитални иновации”, е сред официалните преводачи на Moodle, директорът на Академичния компютърен център Кирил Стоянов направи превода на BigBlueButton. А това е само едно от нещата, с които Стопанската академия допринася за развитието на дистанционното обучение в България”, казва доц. д-р Драгомир Илиев, директор на Центъра за дистанционно обучение в Стопанската академия в Свищов. По думите му в света съществуват множество технологични решения за провеждане на дистанционни изпити чрез т.нар. онлайн квестор.

„Целта е гарантиране невъзможността за измама или подмяна на самоличността на изпитвания. Проучихме няколко готови софтуерни решения за онлайн квестор, които автоматично определят кой е застанал пред камерата на компютъра и проследяват попълването на изпитния материал, и установихме някои несъвършенства. Нашето решение е да се използват като квестори хора. Това от социална гледна точка също е по-добре. Хората предпочитат пряк контакт с човек, дори и да е онлайн, отколкото бездушния компютър и софтуер. Така студентите се чувстват много по-спокойни по време на самия изпит”, коментира доц. Илиев.

Следващият въпрос, който трябвало да бъде решен, е да се определи какво да бъде натоварването на квесторите.

„Един квестор може да наблюдава 10 – 15 студенти, но дали контролът е ефективен? Според нас – категорично не! При този вариант квесторът просто регистрира присъствието на изпитваните. Оказа се, че за да изпълним нашите критерии за качество на обучение и изпитен процес, оптималният брой лица, които могат да бъдат наблюдавани и съответно контролирани от един квестор по време на изпит, е двама. Ако е достатъчно опитен, може да се стигне до трима – четирима максимум, но не повече. И така, преодолявайки последователно всички пречки, създадохме собствена система за онлайн квестор, при която по време на изпита квесторът следи едновременно лицето и екрана на изпитвания, използвайки монитора, видеокамерата и аудиото на компютъра, на който се осъществява изпитът. При опит за недопустими дейности или ползване на непозволени ресурси, се прави запис и квесторът има право да вземе решение за прекратяване или анулиране на изпита. Създадохме и виртуален изпитен център, в който всеки студент влиза в собствена виртуална изпитна стая, за да не бъде смущаван от други студенти по време на изпита”, изтъква още доц. Илиев.

Освен технологичното решение в Стопанската академия вече съществува такава организация на процеса, при която има няколко нива на проверка и контроли. Ролята им е да гарантират, че не се допускат изпитни измами и че има пълна обективност на оценката. Те са вградени така, че изпитваният да не ги забелязва по време на изпита, но действат безотказно.

„В два последователни уикенда – на 26 април и 2 – 3 май, успешно са проведени първите дистанционни изпити в Стопанската академия със студенти – магистри и бакалаври, в дистанционна форма на обучение.

„Над 200 студенти успешно положиха изпити по над 40 дисциплини. След изпита ги помолихме да попълнят анонимна онлайн анкета и над 80% от тях се отзоваха. За цялостната организация на дистанционни изпити отлична оценка ни дават 83% от анкетираните, а 15% ни поставят „много добра” оценка. Пълно одобрение за работата на квесторите дават 97%. Запитани „Ако се наложи да избирате начина на явяване за следващите си изпити, какво ще изберете?”, 71% от анкетираните студенти биха избрали отново да се явят на дистанционен изпит, а 13% се колебаят между дистанционен и присъствен.

Отговорите недвусмислено показват, че вървим в правилната посока. Разбира се, тук трябва да направим уточнението, че не за всички професионални направления дистанционното обучение и изпитване е подходящо, но за направленията „Икономика” и „Администрация и управление”, в които Стопанската академия е специализирана, дистанционното обучение и изпитване е мисия възможна”, убеден е доц. Драгомир Илиев.

Източник: Вестник Борба

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!