BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Горна Оряховица набира заявления по образец, за ползване на механизма лична помощ

obshtina-gorna-oryahovica

Съгласно Закона за лична помощ до 31.12.2020 г. ползватели на лична помощ са:

– хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

– децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

– децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Към заявлението по образец за ползване на механизма лична помощ кандидат-ползвателите прилагат:

1. документ за самоличност (за справка);

2. направление за ползване на механизма лична помощ с определен брой часове месечно, издадено от дирекция „Социално подпомагане”;

3. други документи (по преценка на кандидата): копие на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, актуална етапна епикриза, пълномощно и др.

Кандидатът за асистент е лице, което не е:

  1. 1.поставено под запрещение;
  2. 2.осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатите за асистенти прилагат към заявлението по образец:

  1. 1.документ за самоличност (за справка);
  2. 2.автобиография;
  3. 3.копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи;
  4. 4.други документи (по преценка на кандидата): копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи” по ОП РЧР 2007 – 2013 г., и/или Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и/или други програми и проекти.

 

Заявленията се подават в Туристически център на Община Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 5, всеки работен ден от 08,00 -12,00 ч. и от 13,00-17,00 часа.

 

Заявленията може да изтеглите от тук.

Декларация за съгласие за предоставяне и обработка на лични данни може да изтеглите от тук.

Източник: http://veliko-tarnovo.net

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!