BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Инспекцията по труда към шефове на фирми: „Набавете дезинфектанти и направете оценка на риска“

ОТ ОБЛАСТНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЩЕ ПРОВЕРЯВАТ ФИРМИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ.

Експерти от ведомството са категорични, че трудовото законодателство задължава работодателите при нововъзникнала ситуация, какъвто е коронавирусът, да направят актуализация на оценката на риска и да планират и прилагат мерки за минимизирането му. Ръководителите трябва да запознаят работещите с актуализираната оценка и планираните мерки. Важно е тези мерки да бъдат съобразени и с другите специфични за производството рискове, за да се гарантира, че няма да повишат опасността за живота и здравето на работещите. Предвид спецификата на риска от разпространението на коронавирус, е препоръчително в актуализацията на оценката да участва и лекарят от Службата по трудова медицина, обслужваща работодателя. Условията, при които службата ще участва в актуализацията, зависят от уговореното от работодателя с нея. Инспекцията по труда напомня на работодателите, че законодателството е вменило на тях цялата отговорност за осигуряването на здраве и безопасност при работа, както и контрола по спазване на въведените правила и мерки.

На тези, които повече от 45 календарни дни са полагали труд от вкъщи, или на които не е възлагана работа, следва да бъде проведен извънреден инструктаж в деня на връщането им по работните места.

По отношение на превенцията на разпространението на коронавирус на работните места е издадена заповед на министъра на здравеопазването. В нея има конкретно разписани мерки, които работодателите следва да предприемат, както и алгоритъм за дезинфекционните мероприятия и инструкции за хигиена на ръцете.

Източник: Вестник Борба

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!