BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Заповед за подновяване на посещенията в детските градини и детските ясли в община Горна Оряховица

четвъртък, 21 май, 2020, 17:08ч.

img_1589893105

З А П О В Е Д
№1693/21.05.2020 г.
гр. Горна Оряховица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63 от Закона за здравето, обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, както и със Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и моя Заповед № 1684/20.05.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Детските градини (с изключение на Филиала в с. Горски долен Тръмбеш към Детска градина „Слънчице“, с Върбица) и детските ясли на територията на община Горна Оряховица да се отворят за посещение от деца, считано от 26 май 2020 година, при стриктното прилагане и спазване на Мерките на Министъра на здравеопазването за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на децата.
2. Подновяването на посещението на детските градини и детските ясли да става поетапно и контролирано, съобразно обективната възможност на детските заведения за прилагане на Мерките на Министъра на здравеопазването за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на децата.
3. Посещението в градински и яслени групи е допустимо само за деца, които са записани в съответната детска градина през учебната 2019-2020 година, по желание на родителите с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, като, при подновяването на посещението на детска градина от детето, еднократно подписват информирано съгласие по образец на Министерство на образованието и науката.
4. Препоръчително е в настоящата ситуация децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат в домашна обстановка – единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция.
5. Възлагам на директорите на детските градини и детските ясли да организират процесите по възстановяване на работата в детската градина, съгласно всички изисквания, посочени в Мерките на Министъра на здравеопазването за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на децата и Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Пламен Мадемов – Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“на Община Горна Оряховица.
Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение и да се публикува на официалния сайт: https://www.g-oryahovica.bg/.

ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
Кмет на Община Горна Оряховица

Източник: veliko-tarnovo.net

Вашият коментар

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!